Tudjon meg többet!
Csatlakozzon életjáradéki programunkhoz!*

A REST & PROVIDENCE Életjáradék program a magyar ingatlanalapú életjáradék szolgáltatások új formáját kínálja Önnek. Célunk a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, annak biztonságossá tétele, a jogszerűség biztosítása az első mozzanattól kezdve, annak létrejöttén keresztül egészen a jogviszony fennállásának időtartama alatt. Programunk a Lakásért életjáradék konstrukció jogszabályi lehetőség közötti újragondolása, melynek keretein belül várjuk az Ön jelentkezését, amennyiben saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik és járadékszolgáltatásra tartana igényt. Alább olvasva lehetősége nyílik megismerni a Társaságunk által kialakított csomagokat, melyek rugalmasan, az Ön igényei szabva biztosítják a kiegyensúlyozott és megfontolt döntéshozatalt.

*Társaságunk szolgáltatása a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, biztosítása, közvetítése. Saját ingatlanállományt – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – nem gyűjtünk.

Az általunk kínált szolgáltatások részletesebb bemutatását lentebb találja.
Tevékenységünk folyamata


Kérjük húzza az egeret a pontokra

Csomagjaink


Társaságunk által kialakított csomagok csupán támpontul szolgálnak és segítik Önt a végleges igények meghatározásában, elképzeléseinek szerződési konstrukcióba való átültetésében. Minden esetben egy személyes konzultáció során, az Ön igényeinek körültekintő felmérését követően tudunk javaslatot tenni a választható csomagokra.

Lineáris csomag

Ebben a szerződési konstrukcióban a szerződés aláírását követően havonta, meghatározott összegű járadék kerül folyósításra az Ön bankszámlájára. Előnye, hogy havi költségvetése ezáltal sokkal szabadabb lehet, életkörülményeiben a biztonság és a nyugalom érzetén keresztül azonnali pozitív változást eredményezve. Azok számára javasoljuk, akiknek pillanatnyilag nincs igényük nagyobb pénzösszegre, inkább magasabb összegű járadékban kívánnak részesülni.

Kombinált csomag

E csomaggal megalkotott szerződési konstrukció lényege, hogy a szerződés aláírásakor egyszeri nagyobb pénzösszeg kerül átutalásra az Ön bankszámlájára, melyet havonta, meghatározott összegű járadék folyósítása követ. Azok számára javasoljuk, akik szeretnék, hogy egy nagyobb pénzösszeg rendelkezésükre álljon, melyből egy hirtelen felmerülő, kiadással járó élethelyzetet, vagy jelenleg is fennálló adósságot is könnyedén rendezni tudnak mindamellett, hogy a havi költségvetésüket hosszútávon kiszámítható teszi a járadék.

Komfort csomag

Csak 75 éves kor feletti Szépkorúak vehetik igénybe

Ebben a csomag-konstrukcióban történő szerződéskötés sajátossága, hogy a szerződőpartner az igényei szerint kialakított áron, egyösszegben megvásárolja Öntől ingatlanát, melyen az Ön javára holtig tartó haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, így Ön élete végéig az ingatlanban élhet, használhatja, hasznosíthatja azt. Előnye: az ingatlant továbbra is zavartalanul használhatja amellett, hogy szabadon és azonnal rendelkezhet az ingatlanért cserébe járó pénz felett, melyből az Ön számára fontos, kiadással járó álmait is megvalósíthatja (pl. utazás, új autó, barátok vagy családtagok támogatása).

Kérdések

Társaságunk célcsoportját főként azon 65 év feletti magánszemélyek képezik, kik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, mely vonatkozásában tulajdoni hányaduk 100%-os, tehát 1/1 tulajdonosai az ingatlannak. Az első, személyes konzultáció alatt munkatársunk által elvégzett igényfelméréssel igyekszünk segítséget nyújtani Önnek, hogy életkörülményeihez igazítva melyik szerződési konstrukció felelne meg számukra leginkább. Az egyszeri összeg, illetve a havonta fizetendő életjáradék összegét több tényező befolyásolja, mint például az Ön életkora, családi állapota, a szerződéssel érintett ingatlan aktuális piaci értéke, továbbá a választott csomagkonstrukcióra való szerződőpartneri igények száma és egyéb piaci hatások (pl. inflációs nyomás, ingatlanárak várható alakulása).

Mi az az életjáradéki szerződés?

Az életjáradéki szerződés fogalmát a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:497. § adja meg: “Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.”

Mi alapján számítják ki a járadék összegét?

A járadék összege az Ön életkora, családi állapota, továbbá a tulajdonában levő ingatlan forgalmi értéke alapján kerül meghatározásra.

Társaságunk elsősorban Budapesten, illetve annak vonzáskörzetében

elhelyezkedő ingatlannal rendelkező szépkorúak megkeresésével foglalkozik, ugyanakkor az alább felsorolt vidéki városokból is várjuk szíves megkeresésüket: Székesfehérvár, Győr, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Balatonfüred, Sopron.

Havonta Ön részére folyósított járadék adózása

Amennyiben egy magánszemély egy másik magánszeméllyel megkötött életjáradéki szerződés alapján ingatlant, vagyoni értékű jogot ruház át járadékfolyósítás ellenében, akkor az ebből származó jövedelem ADÓMENTES, így Önnek nem kell a havonta folyósított járadék összegéből adót fizetnie. (személyi jövedelmadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7. 1. pont.)

Garanciális elemek

Amennyiben a szerződő partnere a jövőben nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, úgy az eredeti állapot szerint az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll Önre, ugyanakkor az Ön részére a szerződés fennállása alatt megfizetett járadékot Önnek NEM KELL VISSZAFIZETNIE. Számos egyéb, a jogviszony szerződés szerint történő teljesülését biztosító elem található még csomagjainkban, így amennyiben Társaságunk közreműködésével hozza meg döntését, biztos lehet abban, hogy maradéktalanul részesülni fog mindenben, ami a megállapodásban rögzítésre került.

Mi az a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezet egy olyan jogviszony, melynél fogva a haszonélvezet jogosultja (haszonélvező, a szerződések valamelyikének megkötése után Ön) a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti. Társaságunk közreműködésével kötött szerződések mindegyikében HOLTIG TARTÓ HASZONÉLVEZETI JOG kerül bejegyzésre az Ön javára, így Ön élete végéig zavartalanul élhet az otthonául szolgáló ingatlanban.

Mik a programban való részvételem feltételei?

Betöltött 65. életév, illetve saját tulajdonú lakóingatlan a meghatározott települések valamelyikében. (65 év alatt egyedi ajánlat kérhető)

Mit tegyek, ha kérdések merültek fel bennem a szerződés kapcsán, illetve ha a szerződő partnerem nem a szerződésben leírtak szerint teljesít?

Társaságunk a megkötött szerződések útján létrejött jogviszonyok fennállása alatt ingyenesen biztosít jogi tanácsadást Önnek, a szerződéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

A szerződéskötés kapcsán felmerülő költségek

Egy életjáradéki szerződés megkötése során többféle költség is felmerül – ilyen például az ingatlanról készült értékbecslésnek díja, a szerződés szerkesztésének díja, az ügyvédi vagy közjegyzői díj, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja stb. Társaságunk közreműködésével kötött szerződéseknél NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK, ezen díjak megfizetését leendő szerződőpartnere, illetve Társaságunk vállalja.

Hívjon minket!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, hívjon minket, hogy munkatársaink bővebben is tájékoztathassák Önt a lehetőségekről. Ha a telefonhívás során Ön elé tárt információk ismeretében úgy dönt, hogy egy személyes konzultációra is igényt tartana, úgy rövid határidővel biztosítunk Önnek egy időpontot a találkozásra, mely sor bártan felteheti kérdéseit. Ismertetjük az ügyintézésünk folyamatát, csomagjaink jellegzetességeit, szerződéseinket biztosító garanciákat, továbbá kiegészítő szolgáltatásainkat. Tegyen lépést a nyugalma, biztonsága, a békés és kiegyensúlyozott időskor érdekében!

Személyes konzultációért hétköznap 9-16 óra között hívja a

06 (1) 445 4444

telefonszámunkat.