Tudjon meg többet!

Rólunk


A REST & PROVIDENCE Életjáradék program a magyar ingatlanalapú életjáradék szolgáltatások új formáját kínálja Önnek. Célunk a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, annak biztonságossá tétele, a jogszerűség biztosítása az első mozzanattól kezdve, annak létrejöttén keresztül egészen a jogviszony fennállásának időtartama alatt. Programunk a Lakásért életjáradék konstrukció jogszabályi lehetőség közötti újragondolása, melynek keretein belül várjuk az Ön jelentkezését, amennyiben érdeklődik az ingatlanalapú befektetések e típusa iránt.

Társaságunk szolgáltatása a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, biztosítása, közvetítése. Saját ingatlanállományt – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – nem gyűjtünk.

Az általunk kínált szolgáltatások részletesebb bemutatását alább találja.
Tevékenységünk folyamata


Kérjük húzza az egeret a pontokra

Csomagjaink


Társaságunk által kialakított csomagok csupán iránymutatásul szolgálnak, illetve segítik a kiközvetítés folyamatát. Minden esetben az igényegyeztetés követően, illetve az anyagi lehetőségeinek, kötelezettségvállalási-képességének ismeretében kerül megállapításra, hogy pontosan melyik csomagot javasoljuk Önnek. Mindnyájunk érdeke, hogy ne jöjjön létre olyan jogviszony, melyben foglalt kötelezettségek teljesítése a későbbiekben aránytalanul megnehezíti életét. Társaságunk közreműködésével létrejött szerződések mindegyike szigorú garanciális szabályokkal biztosítja, hogy a Felek azt kapják a másik féltől, amiben megállapodtak.

Lineáris csomag

Ebben a konstrukcióban a szerződés aláírását követően havonta, meghatározott összegű járadék kerül folyósításra az időskorú szerződőpartner bankszámlájára. Előnye, hogy a járadék rendszeres fizetésével, egyszeri nagyobb összeg biztosítása nélkül is elérhető az Ön számára. Ennél a szerződési konstrukciónál sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a jogviszony akár több évtizedig is fennállhat, mely alatt Önnek folyamatosan képesnek kell lennie az összeg megfizetésére.

Kombinált csomag

E szerződési konstrukció lényege, hogy a szerződés aláírásakor egy nagyobb pénzösszeg kerül kifizetésre az időskorú szerződőpartner bankszámlájára, melyet havonta, meghatározott összegű járadékfolyósítás követ. Ideális megoldás lehet azoknak, kik a jelenleg rendelkezésükre álló anyagi forrásukat ingatlan-jellegű befektetésre kívánják fordítani, miközben havi kiadásaikat e kötelezettségvállalással – a LINEÁRIS CSOMAG-hoz képest – kisebb mértékben növelik.

Komfort csomag

A Komfort csomag lényege, hogy a támogató egyösszegben megvásárolja az időskorú szerződőpartner ingatlanát, melyen az időskorú szerződőpartner javára holtig tartó haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Kedvező megoldás azok számára, akik kis kockázat mellett pénzüket ingatlan-jellegű beruházásra kívánják fordítani.

Kérdések

Támogatói oldalról a célcsoportunkat alkotják azon magánszemélyek, akik biztos jövedelemmel rendelkeznek, havi szintű folyósítása hosszabb, akár évtizedes időtávban történő járadék sem aránytalanul megterhelő számukra, továbbá a választott konstrukció függvényében az ingatlan aktuális piaci értékének százalékban meghatározott részének egyösszegű kifizetésére képesek.

Mi az az életjáradéki szerződés?

Az életjáradéki szerződés fogalmát a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:497. § adja meg: “Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.”

Mi alapján számítják ki a járadék összegét?

A járadék összege az időkorú szerződőpartner életkora, családi állapota, továbbá a tulajdonában levő ingatlan aktuális piaci értéke alapján kerül meghatározásra.

Társaságunk elsősorban Budapesten, illetve annak vonzáskörzetében

elhelyezkedő ingatlanokkal foglalkozik. Amennyiben vidéki ingatlanok iránt érdeklődik, keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén.

Mi az a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezet egy olyan jogviszony, melynél fogva a haszonélvezet jogosultja (haszonélvező, a szerződések valamelyikének megkötése után az Ön időskorú szerződőpartnere) a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti. Társaságunk közreműködésével kötött szerződések mindegyikében HOLTIG TARTÓ HASZONÉLVEZETI JOG kerül bejegyzésre az időskorú szerződőpartner javára, így élete végéig zavartalanul élhet az otthonául szolgáló ingatlanban.

Mik a programban való részvételem feltételei?

A programban való részvétel feltétele a hatóság által kibocsátott erkölcsi bizonyítvány megléte (maximum 6 hónapja kiállított), szerződési konstrukció függvényében jövedelemigazolás és/vagy bizonyos pénzösszeg ügyvédi letétbe való helyezésére való képesség.

Miért célszerű anyagi forrásaimat a REST & PROVIDENCE Életjáradék programban kínált ingatlanalapú befektetésekben elhelyeznem?

Az ingatlan biztos érték, melynek tulajdonlása számos pozitívum mellett anyagi biztonságot nyújthat, annak későbbiekben történő hasznosítása állandó bevételi forrásként havi költségvetését tudja növelni, míg annak használata akár egy meleg otthonba való hazatéréssel kecsegtet.
Az akár egyösszegben, akár havi rendszerességgel folyósított összegek egy szépkorú személy, az Ön időskorú szerződő partnerének életkörülményeinek javulását, illetve vágyainak, elképzeléseinek megvalósulását is szolgálják, mely kötelezettségek Ön által történő maradéktalan teljesítése így kiemelt fontosságú. Annak nem teljesítése esetén Társaságunk a rendelkezésre álló jogi eszközök igénybevételével segít az időskorú ügyfeleknek a szükséges eljárás megindításában.

Hívjon minket!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, hívjon minket, hogy munkatársaink bővebben is tájékoztathassák Önt a lehetőségekről. Ha a telefonhívás során Ön elé tárt információk ismeretében úgy dönt, hogy egy személyes konzultációra is igényt tartana, úgy rövid határidővel biztosítunk Önnek egy időpontot a találkozásra, mely sor bártan felteheti kérdéseit.
Ismertetjük az ügyintézésünk folyamatát, csomagjaink jellegzetességeit, szerződéseinket biztosító garanciákat, továbbá kiegészítő szolgáltatásainkat.

Személyes konzultációért hétköznap 9-16 óra között hívja a

06 (1) 445 4444

telefonszámunkat.